Pytanie

19.08.2011
Proszę o wskazanie podstawy prawnej określającej obowiązek powiadomienia pracodawcy przez pracownika o przejściu na zwolnienie lekarskie.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy pobierz

  • Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli określonej treści pobierz

  • KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej