Pytanie

29.11.2011
Jakie osoby są uprawnione do korzystania z ZFŚS? Czy jakieś przepisy to regulują czy pracodawca sam ustala w regulaminie grupę tych osób?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

  • Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia pobierz

  • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

więcej