Pytanie

16.01.2012
Po jakim czasie przedawnia się roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy z winy umyślnej pracownika?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [INF-F] Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym pobierz

  • KRS- Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia pobierz

  • ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz

  • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

więcej