Pytanie

16.01.2012
Czy przy liczeniu okresu zasiłkowego (182 dni) przyjmuje się rzeczywistą ilość dni miesiąca czy 30 dni niezależnie od miesiąca (również luty)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia pobierz

  • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby pobierz

  • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

więcej