Pytanie

02.02.2012
Jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą pracodawcy, który zwalnia pracowników, a następnie zawiera z tymi osobami umowy cywilnoprawne w ramach działalności gospodarczej otworzonej przez byłych pracowników?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem pobierz

  • Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa pobierz

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

więcej