Pytanie

17.02.2012
Czy można w regulaminie wynagradzania wprowadzić zapis „pracownikowi może być przyznana premia uznaniowa od 30%-40%”? Czy lepiej jest wprowadzić zapis „pracownikowi może być przyznana premia uznaniowa do 700 zł”? Czy w ogóle jeśli chodzi o premie uznaniowe to stosuje się takie zapisy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Kwestionariusz osobowy pobierz

  • Wniosek o wypłacenie jednemu z małżonków wynagrodzenia przypadającego drugiemu pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy nie wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania pobierz

  • [CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR pobierz

więcej