Pytanie

31.08.2011
W związku z opłacaniem przeze mnie składek na ZUS po terminie, otrzymałem z ZUS pismo: „należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez ZUS na opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie”. Złożyłem stosowny wniosek i aktualnie otrzymałem odpowiedź, że ZUS nie wyraził zgody na ww. wniosek. Ponadto poinformowano mnie: „może Pan wystąpić do ZUS (…) o wydanie decyzji o okresach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, od której będzie przysługiwało odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych." W związku z powyższym mam trzy pytania: 1. Do czego jest mi potrzebna decyzja o podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu za okres wsteczny? 2. Czy musze występować do ZUS o wydanie decyzji o okresach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a następnie odwoływać się do sądu (bo tak wynika z pouczenia)? 3. Czy jak od bieżącego miesiąca zacznę płacić składki na ZUS w terminie będę automatycznie podlegał ubezpieczeniu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa licencyjna pobierz

  • ZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń) pobierz

  • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

więcej