Porady prawne

 • 2010-09-09

  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie, dzięki czemu nie płaci samodzielnie składek na ubezpieczenie emerytalne (jest ono opłacane przez drugą firmę). Czy, jeśli weźmie bezpłatny urlop na 2 miesiące, to musi samodzielnie płacić składki emerytalne z racji prowadzenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-31

  Jak wygląda procedura udzielenia pełnomocnictwa przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy gdy pełnomocnikiem ustanowię żonę to czy automatycznie będzie ona traktowana jako osoba współpracująca i konieczne będzie płacenie składek ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-25

  Mąż prowadzi 1-osobową działalność gospodarczą i zgłosił mnie jako członka rodziny do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz ja chcę też płacić na swoje konto ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Czy do tego ubezpieczenia mam się osobno zgłosić sama - odpowiednio do miejsca zamieszkania - czy też on mnie zgłasza na firmę w miejscu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-17

  Dotyczy dok. 25837. Moje pytanie związane z umową zlecenia za 0,00 zł dotyczyło szczególnego przypadku - czasowo bezrobotnego męża, z którym mam rozdzielność majątkową. Zapytałam, czy istnieje przepis, który pozwoli mi uniknąć potraktowania męża jako osoby współpracującej, od której ustawowo należy zapłacić ZUS w takiej samej wysokości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-11

  Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski, jednak równocześnie posiadam zatrudnienie w jednym z Państw Unii Europejskiej. Pracę tę wykonuję na terytorium Republiki Czeskiej i osiągam z tego tytułu regularne wynagrodzenie od czeskiego pracodawcy. W związku z tym, zwracam się z następującym pytaniem: jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-10

  Czy to prawda, że mogę zatrudnić do wykonania jednego zadania osobę na podstawie umowy zlecenia bez wynagrodzenia, lub z wynagrodzeniem „0,00zł” Czy rodzi to obowiązek zgłoszenia do ZUS? Czy tą osobą może być mój mąż, który jest bezrobotny i ja go utrzymuję, ale nie mam zamiaru zatrudnić go ani wprowadzić jako osobę współpracującą do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy osoba wykonująca pracę na umowę zlecenie i opłacająca składki z tego tytułu, która jest także osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej musi opłacać również składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej współpracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy pracujący na podstawie umowy zlecenia 25 - letni student zaocznych studiów licencjackich podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

 • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego małżonków pobierz

 • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

 • [PIT-6/6L]Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcju rolnej pobierz

więcej