Porady prawne

 • 2010-06-24

  Od 1 kwietnia zatrudniam Ukrainkę jako pomoc domową na podstawie umowy o pracę i zezwolenia Wojewody Mazowieckiego. Od 1 lipca muszę zawiesić wykonywanie tej umowy na 2 miesiące z powodu wyjazdu pracownicy na leczenie na Ukrainę. Jak mam postąpić, aby zawiesić tę umowę na okres 2 miesięcy i nie płacić w tym czasie świadczeń ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-23

  Firma wykupiła polisę inwestycyjną ubezpieczeniową. Ubezpieczony – pracownik, ubezpieczający – firma, uposażony – firma, przedmiot uposażenia - życie ubezpieczonego. Czy należy uznać ta polisę jako świadczenie pracownicze? Czy związku z powyższym należy naliczyć ZUS i podatek ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-23

  Proszę o informację jakie składki do ZUS powinna odprowadzać osoba, która: - prowadzi działalność gospodarczą - przebywa na urlopie wychowawczym z tytułu zatrudnienia w Polsce - wykonująca pracę najemną za wynagrodzeniem na terytorium innego państwa członkowskiego (Litwa). Czy składki powinny być odprowadzane do ZUS, ponieważ ZUS ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-18

  Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Planuję otworzyć drugą firmę na moje nazwisko i zatrudniać dwóch pracowników. Jak będą w takiej sytuacji wyglądały moje składki ZUS? Czy w sytuacji, gdy już jestem płatnikiem składek w spółce, z drugiej działalności gospodarczej też je będę musiał płacić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-14

  Firma przekazuje pracownikom (jako nagrody za sprzedaż) towary z własnego magazynu. Wartość zakupu brutto 122,00 (netto 100,00) wartość sprzedaży brutto 150,00 (netto 122,95). W jaki sposób sporządzić listę płac na to wynagrodzenie w formie rzeczowej, czy należy opodatkować podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne - od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-10

  Jakie obowiązki ciążą na polskim zleceniodawcy, na rzecz którego zlecenie jest wykonywane przez obywatela Litwy, na terenie Litwy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-31

  Jestem emerytem i mam propozycję zatrudnienia na umowę o pracę. Czy będę musiał płacić skłądki na ubezpieczenia społeczne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-21

  Proszę o poradę, czy mogę na umowę o zastępstwo pracownika niezdolnego do pracy, zatrudnić studenta studiującego w systemie dziennym? Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu i na taki czas jest potrzebne zastępstwo. Jakim ubezpieczeniom do ZUS podlega student i z jakim kodem należy go zgłosić?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [PCC-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach pobierz

 • Umowa o pracę pobierz

 • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

 • [PIT-D] Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym pobierz

więcej