Porady prawne

 • 2010-05-06

  Czy istnieją jakieś możliwości obniżenia składek Zus? Teraz płacę jakies 350zł, ale od listopada będę musiał płacić ok. 850zł. Czy są jakieś ulgi na zmiejszenie tej składki Zus?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-06

  Moja firma jest zawieszona od początku tego roku tj. od 01.01.2010. Czy mimo tego muszę płacić składki ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  Czy za emeryta zatrudnionego na umowę o pracę należy opłacać wszystkie składki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-27

  Czy od ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych zleceniobiorcy tytułem używanie własnej odzieży roboczej (zatrudnionego na umowę zlecenie - z odprowadzanymi składkami) należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-26

  Tegoroczny maturzysta otrzymuje świadectwo szkolne 30 kwietnia. Czy to ubezpieczenie zdrowotne trwa do momentu podjęcia nauki na studiach? Czy jest na to jakiś przepis prawny?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-20

  W dniu 1.04.2008 złożyłem ZUS P ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczenia. Nie zamknąłem działalności w UM oraz Urzędzie Skarbowym, składałem zerowy VAT 7. W dniu 07.02.2010 r. ponownie zgłosiłem się do ubezpieczenia (działalność pod tą samą nazwą). W podanym okresie nie uzyskiwałem przychodów, ani nie rozliczałem kosztów. Czy ZUS ma prawo ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-15

  Jestem właścicielem 1-osobowej firmy. Moja firma oprócz innej działalności wykonywała usługę polegającą na zbieraniu danych adresowych i przekazywaniu tych danych drogą mailową firmie X. ZUS wydał decyzję odnośnie uregulowania składek przez obie strony . Firma X odwołała się od tej decyzji. Kiedy natomiast nastąpi uprawomocnienie się ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-15

  Prowadzę działalność gospodarczą i zostałem zatrudniony dodatkowo na umowę o pracę nakładczą. Pracodawca twierdził, że nie muszę dodatkowo płacić ZUS tylko zdrowotne i wystarczy. Po kontroli u pracodawcy ZUS stwierdził, że umowa była zawarta pozornie i że pracodawca płacił mi za małe wynagrodzenie od tej umowy i za małe składki mi ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli pobierz

 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pobierz

 • INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

 • ZUS ZWSA- Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pobierz

więcej