Pytanie

12.07.2012
W ubiegłym roku podniosłem pracownikowi wynagrodzenie. Niestety zaczął się opuszczać w pracy. Czy jest jakaś prawna możliwość obniżenia mu wynagrodzenia do poprzedniego poziomu, a jeżeli poprawi się wynagradzać mu to premią?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym pobierz

  • Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • Umowa o dzieło pobierz

więcej