Pytanie

12.07.2012
W ubiegłym roku podniosłem pracownikowi wynagrodzenie. Niestety zaczął się opuszczać w pracy. Czy jest jakaś prawna możliwość obniżenia mu wynagrodzenia do poprzedniego poziomu, a jeżeli poprawi się wynagradzać mu to premią?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku pobierz

  • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową pobierz

  • ZUS ZWSA- Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pobierz

więcej