Pytanie

09.08.2012
Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony. Mam zamiar rozwiązać z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (nie wypłaca mi wynagrodzenia, co jest ciężkim naruszeniem praw pracowniczych). Jakie mam zagwarantowane korzyści z tego sposobu rozwiązania stosunku pracy: np. mogę dochodzić przed sądem odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (2 tygodni)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

  • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego pobierz

  • Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego pobierz

  • KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej