Pytanie

30.10.2013
Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami sms-ów PREMIUM wysyłanymi z telefonu służbowego w godzinach wieczornych (poza godzinami pracy) przez pracownika? Pracownik nie miał zawartej umowy z pracodawcą na używanie telefonu służbowego i nie zostały w żaden inny sposób określone warunki jego użytkowania. Sms-y PREMIUM były wysyłane na konkursy telewizyjne i radiowe.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

  • ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pobierz

  • [IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

  • [INF-B] Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym pobierz

więcej