Porady prawne

 • 2011-07-01

  Prowadzę działalność jako osoba fizyczna zatrudniam 5 osób, płacę składki za pracowników. Mam pytanie czy, gdy zatrudniając męża muszę płacić pełny „ZUS” jak za siebie? lub jaką formę prawną mogę mieć by płacić składki jak za pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-12

  Wydajemy pracownikom cukier w ramach BHP. Czy po zmianach 01.04.2011 r. trzeba cukier opodatkować podatkiem VAT i dodać do przychodu pracownika oraz odprowadzić składki ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-28

  Jakie składniki wypłaty pracownika szkoły - nauczyciela - mogą być wypłacane bez podatku i obciążeń ZUS-u? Czy do takich należności należy dofinansowanie do wypoczynku (urlopu)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-23

  Pracownik rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron w lipcu 2010 r. Chce się zarejestrować jako samozatrudniony. Po jakim czasie możemy zawrzeć umowę na świadczenie usług z naszym byłym pracownikiem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-02

  Czy opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie z tytułu wyjazdu służbowego pracownika, będzie podnosiło wymiar podstawy do ubezpieczeń społecznych oraz obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  W naszej spółce istnieje dwuosobowy zarząd. Każdy z członków zarządu ma w umowie o pracę zapis: na czas trwania umowy o pracę Spółka zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia na rzecz członków Zarządu Spółki w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania przez te osoby swoich obowiązków. Została wykupiona polisa, gdzie jako ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-31

  Czy odprawa emerytalna wypłacona pracownikowi z tytułu przejścia na emeryturę podlega oskładkowaniu ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń urlopowych w sytuacji, gdy świadczenia te wypłacają pracodawca, który nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 513
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierz

 • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

 • Pozew o obniżenie alimentów pobierz

 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pobierz

więcej