Porady prawne

 • 2010-02-26

  Czy jeśli pobieram zasiłek dla bezrobotnych przez 12 miesięcy (jeszcze przez 5 miesięcy), ale w międzyczasie przeniosę się do innej miejscowości, okres pobierania zasiłku może zostać skrócony? Słyszałam, że okres pobierania zasiłku zależy od tego gdzie się mieszka?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-26

  Muszę na kilka dni wyjechać za granicę. Czy z tego powodu mogę utracić status bezrobotnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-26

  Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zawsze wliczamy do okresu od którego zależy nabycie lub zachowanie uprawnień pracowniczych. Szczególnie chodzi mi o okres pobierania zasiłku od 19.03.1991 r. - 07.10.1991 r., podjęcie pracy 8.10.1991 r. (okres obowiązywania ustawy Dz. U. 1989 Nr 75, poz 446).Czy powinnam brać pod uwagę ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-24

  Czy do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się okres za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy? Dodam, że pracując osiągałam wynagrodzenie na poziomie 2000 zł brutto.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-18

  Czy po upływie dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej i regularnym opłacaniu składek ZUS, ale tych obniżonych, przysługuje zasiłek dla bezrobotnych byłemu pracodawacy, a jeśli tak to na jaki okres i ile on wynosi netto obecnie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-31

  Czy zasiłek dla bezrobotnych należy się osobie, która pracowała 2 lata, ale na pół etatu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-30

  Renciście, który pracował na umowę na czas określony została wypowiedziana umowa o pracę. Czy taka osoba ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy? Czy taka osoba ma prawo uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-26

  Czy praca na 1/8 etatu jest uwzględniona do stażu pracy i czy praca ta wliczana jest ewentualnie do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, emerytury?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

 • Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych pobierz

 • [AKC–4/K] Podatek akcyzowy od olejów smarowych pobierz

 • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego małżonków pobierz

więcej