Porady prawne

 • 2009-07-22

  Chcemy zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej osobę, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Proponowane wynagrodzenie dla tej osoby to 400 zł brutto miesięcznie. Czy osoba ta utraci status bezrobotnego i prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Jaka bedzie sytuacja tej osoby gdyby wynagrodzenie wyniosło np. 800 zł ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-17

  Bezrobotny może dorobić do wysokości 50 % najniższego wynagrodzenia bez żadnych konsekwencji ale czy bezrobotny pobierający zasiłek tzn. kuroniówkę też podlega tym samym regulacjom prawnym. Czy takiego bezrobotnego mogę zatrudnić na 1/4 etatu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-14

  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 2 pkt 1 ust.2 h)wskazuje, że jeżeli bezrobotny nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-03

  Będąc od miesiąca osobą bezrobotną spóźniłam się o 1 dzień na wyznaczone spotkanie w urzędzie pracy. Urzędniczka wyznaczyła mi datę 01.07.2009, natomiast ja zgłosiłam się 02.07.2009r. Z powodu spóźnienia o 1 dzień powiedziano mi, że straciłam status osoby bezrobotnej i po 3 miesiącach mogę ponownie się zarejestrować do Urzędu Pracy jako ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-26

  Czy jeśli pracuję na podstawie umowy o pracę nakładczą mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-25

  W ubiegłym tygodniu zamknęłam działalność gospodarczą. Czy jako były przedsiębiorca mam także prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy przysługuje ono tylko byłym pracownikom?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-26

  Z dniem 31.12.2008r. podpisałam rozwiązanie umowy opracę na mocy porozumienia stron na podstawie art 30 par.1 pkt 1 KP z dnia 20.04.2004r. z przyczyn niedotyczących pracowników. Od 29.12.2008r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, ostatnie zwolnienie kończy sie 24.06.2009r. Po tym terminie mam zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Prosze o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-14

  Czy podjęcie zarobkowania w oparciu o umowę o dzieło powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej (w tym przypadku, o który pytam, chodzi o osobę nie mającą prawa do zasiłku). A zatem czy osoba, która wykonuje umowę o dzieło w dalszym ciągu jest bezrobotnym bez prawa do zasiłku , czy bezrobotnym już nie jest?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [PIT-14]Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego *) - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej pobierz

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu II pobierz

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz

 • KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej