Porady prawne

 • 2009-04-02

  Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony. Mam zamiar rozwiązać z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (nie wypłaca mi wynagrodzenia,co jest ciężkim naruszeniem praw pracowniczych). Jakie mam zagwarantowane korzyści z tego sposobu rozwiązania stosunku pracy: np. mogę dochodzić przed sądem odszkodowania w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-10

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług na czas nieokreślony. Pracuję 20 miesięcy. Czy jeśli zostanę zwolniona przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę pobierz

 • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • Decyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt pobierz

więcej