Porady prawne

 • 2011-01-28

  Spółka z o.o. zarejestrowana w Polsce posiada dwóch udziałowców. 50 % udziałów ma inna polska spółka z o.o. oraz 50 % posiada spółka z Kazachstanu. Członkami zarządu nowo powstałej spółki są dwaj obywatele Kazachstanu. Spółka jest zarejestrowana w Polsce, natomiast głównym jej rynkiem zbytu są kraje tzw. bloku wschodniego. Praca ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-27

  Ile wynosi opłata za wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca? Jakie dokumenty trzeba przedstawić składając wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-27

  Gdzie powinno się zgłosić zamiar zatrudnienia obywatela Ukrainy? Czy jest to postępowanie odpłatne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-27

  Na jaki okres jest wydawane zezwolenie na pracę cudzoziemcowi? Kto wydaje takie zezwolenie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-12

  Mam propozycje zatrudnienia pracowników z Ukrainy, jakie muszę spełnić warunki zatrudniając tych pracowników?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-22

  Utrzymuję sie częściowo z emerytury, częściowo z jednoosobowej działalności gospodarczej (doradztwo, eksperyzy, tłumaczenia). Chcę zatrudnić cudzoziemkę (ukrainkę) w chrakterze pomocy domowej. Nie chcę jej zatrudniać przez firmę, bo musiałabym całkowicie zmienić charakter działalności. Jakie formalności muszę załatwić?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka pobierz

 • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

 • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

 • Wniosek o nakazanie złożenia testamentu pobierz

więcej