Porady prawne

 • 2010-06-14

  Proszę o poradę w sprawie renty rodzinnej. Mam skończone 51 lat i od dwóch lat jestem wdową. Moje dzieci mają przyznaną rentę rodzinną, syn na w tej chwili 14, a córka jest na ostatnim roku studiów. Od pół roku jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony i w tej chwili poważnie zachorowałam i lekarz rokuje mi długotrwałe ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-08

  Chcemy zatrudnić rencistę, który ma rentę stałą. Czy w opłacaniu składek na ZUS na tą osobę przysługują jakieś ulgi. Czy np. składkę zdrowotną pracodawca też potrąca, mimo, że rencista ma ją potrącaną z renty? Jak wygląda sytuacja pracownika rencisty, który skończył 50 lat?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-27

  Moja znajoma ma dwójkę dzieci uczących się w szkole średniej. Dzieci pobierają rentę rodziną wojskową po zmarłym ojcu w podziele 90% podstawy po 50% dla każdego dziecka. Po śmierci męża znajoma wyszła ponownie za mąż też za wojskowego. Po pięciu latach małżeństwa drugi mąż zmarł 30.12.2009r. Pytanie jest związane z otrzymywaniem renty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-04

  Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim łącznie 176 dni do dnia 06.08.2009r. W międzyczasie złożył wniosek do ZUS-u o stwierdzenie dalszej niezdolności do pracy i przyznanie mu renty inwalidzkiej. 07.09.2009r. lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Z orzeczenia nie wynika jaką pracę może dalej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-08

  Pracownik miał wypadek w pracy uznany na podstawie protokołu powypadkowego. W wyniku wypadku nastąpił uraz łękotek oraz uszkodzenie rzepki II stopnia (po zabiegu operacyjnym kolano nadal jest niesprawne). Nabył uprawnienia emerytalne. ZUS na komisji odszkodowawczej przyznał 14% uszczerbku, od tej decyzji pracownik złożył odwołanie. Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-15

  Chodzi o nienależnie pobrane śwadczenia z Zus-u,a dokładniej pobranie renty rodzinnej za okres 1998/1999 r. Decyzja została wydana w 2001r. co do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Prosze o odpowiedź kiedy w tej sprawie możemy mówić o przedawnieniu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-10

  Czy można wyegzekwować wypłatę renty rodzinnej od ZUS -u po 14 latach? Jak miałam 22 lata straciłam oboje rodziców, studiowałam do 26 roku życia, nie pobierałam renty rodzinnej po ubezpieczonych rodzicach, gdyż nie miałam o niej pojęcia. Dziś mam już 36 lat i jestem ciekawa jak wygląda od strony litery prawa wsteczna egzekucja?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-05

  Proszę o szczegółowe informacje na temat renty chorobowej. Jeżeli przedsiębiorca mający firmę w Polsce i zatrudniony jest na 1/10 etatu na Litwie będzie miał wypadek w Polsce, to na jakich zasadach przysługuje mu renta chorobową, lub jak się może o nią starać i w jakim zakładzie ubezpieczeń ma stanąć na komisję lekarską, jak powinien ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 59
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierz

 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pobierz

 • ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek pobierz

 • Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony pobierz

więcej