Porady prawne

 • 2011-02-28

  Posiadam dwa adresy zameldowania stały i tymczasowy - do korespondencji, gdzie jestem także tymczasowo zameldowany i mieszkam. Dotychczas wszelką korespondencję z ZUS, US i sądu regularnie otrzymuję na adres tymczasowy, wskazywany przeze mnie także jako do korespondencji. Tymczasem ZUS prowadził wobec mnie inne postępowanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą i przebywająca na zwolnieniu lekarskim została wezwana przez ZUS do stawienia się w wyznaczonym dniu na przeprowadzenie badania lekarskiego. Wezwanie nadane przez ZUS w dniu 20 września jako tzw. priorytet, zostało doręczone przez listonosza w dniu 22 października ok. godz. 12 i pokwitowane ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-27

  Co należy zawrzeć w odwołaniu od decyzji ZUS w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku chorobowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-21

  Czy odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o zasiłek chorobowy należy wnieść do sądu rejonowego czy okręgowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-21

  Czy odwołanie od decyzji Zus wnosi się do sądu czy też najpierw do ZUS-u?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-20

  Mój znajomy na własna prośbę rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. Miał w najbliższym czasie podjąć nową pracę, ale zdarzył mu się wypadek (zwichnął nogę) i nie został zatrudniony. Jest na zwolnieniu lekarskim. Czy może, a jeśli tak to na jakich warunkach uzyskać świadczenia z ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-09

  ZUS od trzech miesięcy nie wypłaca świadczenia za L - 4 mojej pracownicy (pani jest w 9-tym miesiącu ciąży) .Brak jakichkolwiek odpowiedzi i wyjaśnień. Co robić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-01-07

  Czy decyzja, w tym wypadku z ZUS o możliwości odwołania od decyzji ZUS w terminie miesiąca zamyka możliwość odwoływania się w późniejszym terminie? Decyzja wydana została 25.05.2008 r. Jeżeli nie, to jaki jest maksymalny okres na odwołanie się?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KW-ODPIS-AKT] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej pobierz

 • [WZS-1M] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

 • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

 • Wzór odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela pobierz

więcej