Porady prawne

 • 2013-10-30

  Chciałabym z kilkoma pracownikami podpisać umowę o użytkowanie samochodu służbowego zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. W związku z tym w umowie chcę ustalić ryczałt dla danego pracownika, który będzie potrącany mu z wynagrodzenia. Wysokość ryczałtu chcę uzależnić od rodzaju samochodu, zajmowanego stanowiska jak i odległości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-12

  Pytanie dotyczy odzyskania pieniędzy od firmy, w której pracowałem w ubiegłym roku. Nie otrzymałem pełnego wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Dodam, iż ja nie mam wobec firmy żadnych zobowiązań.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-24

  Dotyczy procedury kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Co powinien zawierać protokół po dokonaniu przez PIP kontroli? W jakich sytuacjach kontroler sporządza notatkę urzędową?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-24

  Czy pracodawca może podpisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji na czas obowiązywania tej umowy, ale również po jej rozwiązaniu przez jakiś dłuższy czas np. 5 lat, bez ponoszenia żadnych kosztów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-29

  Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego i wcześniej wrócić do pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-29

  Chciałbym przenieść na miesiąc jedną ze swoich pracownic z kasy do pomocy w księgowości. Czy muszę zmienić na ten okres jej umowę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-06

  Czy jest możliwe przeniesienie służbowe pracownika z jednej firmy do drugiej z zachowaniem przywilejów otrzymanych w pierwszej firmie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-11

  Jakie informacje trzeba zamieścić w ogłoszeniu o pracę, czy są jakieś ustalone wymagania dotyczące ogłoszeń rekrutacyjnych?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 536
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt pobierz

 • Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

 • [WZP-1R] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

 • Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej,zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej pobierz

więcej