Pytanie

11.09.2009
Jak napisać prawidłowo umowę na używanie przez pracownika do celów służbowych samochodu prywatnego? Czy określić jako ryczałt czy ekwiwalent? Prosimy o wzór umowy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności pobierz

  • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

więcej