Pytanie

15.02.2008
W jakich okolicznościach stosowanie jedynego kryterium jakim jest cena jest niedozwolone?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Powierzenie innej pracy art42 par4kp. pobierz

  • RG-2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pobierz

  • NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej pobierz

więcej