Pytanie

23.02.2010
Przetarg nieograniczony. Wpływa odwołanie do zamawiającego na wybór oferty. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i chce naprawić błąd. W jakim terminie należy wnieść odpowiedź na odwołanie do KIO (art. 186 pzp)? Czy oferta która wpłynęła po ustalonym terminie wpływu, ale przed terminem otwarcia, musi być otwarta podczas czynności otwarcia ofert?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DS] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników pobierz

  • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • [PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika pobierz

więcej