Pytanie

11.03.2010
Zamówienie z wolnej reki. Czy w jednym postępowaniu odwołania przysługują od ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy i od ogłoszenia informacji o udzieleniu zamówienia? Czy do obliczenia ostatecznego dnia na udzielenie odpowiedzi na zapytanie, wlicza się dzień przesłania ogłoszenia i dzień otwarcia ofert?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Plan urlopów (wzór) pobierz

  • [IFT-1/IFT-1R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania pobierz

  • Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 23(1)a k.p.) pobierz

  • [VAT-22] - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej pobierz

więcej