Pytanie

02.03.2010
Jak przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego na usługi transportowe powyżej 14.000 euro w procedurze negocjacji z ogłoszeniem oraz czy należy ogłaszać w biuletynie zamówień publicznych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty pobierz

  • [PIT-2] - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierz

  • [VAT-11] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

więcej