Pytanie

03.03.2010
Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych stawek podatku VAT w formularzu cenowym (przetargu nieograniczonego) składającym się z 25 cen jednostkowych netto? We wspomnianym formularzu cenowym w podsumowaniu są 3 rubryki: ogółem wartość netto, podatek VAT, cena brutto. Spotkałem się z opinią, że na jedno zamówienie obowiązuje jedna stawka podatku VAT.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • [POG-5] Deklaracja dla podatku od gier pobierz

  • [PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

  • KRS- Z61 Wniosek o zmianę wpisu w KRS- likwidacja, rozwiązanie, unieważnienie pobierz

więcej