Pytanie

22.03.2010
Czy usługę szkolenia zawodowego można zlecić w trybie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji ustawy, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, a wartość szacunkowa zamówienia będzie wynosiła około 170.000 euro. Ponadto zlecenie będzie realizowane w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

  • Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika pobierz

  • Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę pobierz

  • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pobierz

więcej