Pytanie

22.03.2010
Czy usługę szkolenia zawodowego można zlecić w trybie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji ustawy, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, a wartość szacunkowa zamówienia będzie wynosiła około 170.000 euro. Ponadto zlecenie będzie realizowane w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

  • [WZS-1R] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

  • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

więcej