Pytanie

08.04.2010
Urząd Gminy zorganizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego, w którym wziąłem udział. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższe oferty były dwie: moja i firmy X. Zamawiający wybrał ofertę firmy X. Nie poinformował mnie o tym, nie przeprowadził negocjacji, nie przesłał informacji o wyborze oferty. Dowiedziałem się o tym telefonicznie. Argumentem o wyborze oferty firmy X było to, że jest to firma lokalna. Po skierowaniu przeze mnie wniosku o przesłanie decyzji w sprawie wyboru oferenta z podaniem podstawy prawnej - urząd gminy milczy. W jaki sposób mogę ich skutecznie zmusić do odpowiedzi? Czy nie złamali prawa nie informując mnie oraz wybierając ofertę inną niż moja bez negocjacji? Czy zapytanie ofertowe podlega ustawie Prawo zamówień publicznych? Czy mogę skierować pozew żądając odszkodowania równego utraconych korzyści w wysokości kwoty ofertowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

  • Umowa o pracę pobierz

  • [KRS-Z2] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna pobierz

  • KRS- WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

więcej