Pytanie

23.04.2010
Umowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału hematologii. Czy można dokonać zmian w trakcie realizacji tej umowy, jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu umowy bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów? Zwiększenie zakresu dotyczy wykonania projektu na oddział zintegrowany - oddział hematologii. Określenie „zintegrowany” spowoduje korekty w projektach, dzięki którym oddział hematologii może być w przyszłości przekwalifikowany na inny oddział zabiegowy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

więcej