Pytanie

18.05.2010
Czy na podstawie art. 5 w zw. z art. 66 pzp i w związku z załącznikami II B i XVII do dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. można stosować zamówienie publiczne z wolnej ręki na usługi ochrony fizycznej w formie zamówienia z wolnej ręki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

  • [KRS-WL] Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo- rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej