Pytanie

18.05.2010
Czy na podstawie art. 5 w zw. z art. 66 pzp i w związku z załącznikami II B i XVII do dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. można stosować zamówienie publiczne z wolnej ręki na usługi ochrony fizycznej w formie zamówienia z wolnej ręki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierz

  • ZUS ZWPA (Wyrejestrowanie płatnika składek) pobierz

  • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

więcej