Pytanie

25.06.2010
Czy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie „zamówienie z wolnej ręki” jeżeli przeprowadził dwukrotnie przetarg nieograniczony do których nie wpłynęła żadna oferta, a przedmiot zamówienia nie uległ zmianie? Czy zamawiający może modyfikować formularze druku np. ZP-1 tj. protokół postępowania, o dopisywanie w formie kolejnych załączników np. załącznik nr 1 - protokół z posiedzenia komisji przetargowej. Miałoby to na celu udogodnienie wyszukiwania kolejnych dokumentów, niezbędnych w danym postępowaniu.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności pobierz

więcej