Pytanie

25.06.2010
Czy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie „zamówienie z wolnej ręki” jeżeli przeprowadził dwukrotnie przetarg nieograniczony do których nie wpłynęła żadna oferta, a przedmiot zamówienia nie uległ zmianie? Czy zamawiający może modyfikować formularze druku np. ZP-1 tj. protokół postępowania, o dopisywanie w formie kolejnych załączników np. załącznik nr 1 - protokół z posiedzenia komisji przetargowej. Miałoby to na celu udogodnienie wyszukiwania kolejnych dokumentów, niezbędnych w danym postępowaniu.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o o udostępnienie informacji publicznej pobierz

  • Umowa o przejęcie długu pobierz

  • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

  • Umowa spółki komandytowej pobierz

więcej