Pytanie

08.11.2010
Zamawiający w SIWZ na roboty budowlane zawierał zapis, iż obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. Ponadto zapisał iż przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym stanowi dokument pomocniczy dla Wykonawców przy ustaleniu ceny oraz stanowi podstawę do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczenia ceny oferty. Takie zapisy świadczą raczej o wynagrodzeniu ryczałtowym a nie kosztorysowym. W projekcie umowy natomiast Zamawiający zapisał iż obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie również kosztorysowe. Natomiast w formularzu oferty Zamawiający zapisał iż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Najtańsza oferta zawiera rozbieżności pomiędzy przedmiarem a kosztorysem ofertowym. Zamawiający poprawił różnice w ilościach zgodnie z przedmiarem na kwotę około 400.000,00 zł (oferta stała się automatycznie ofertą 3 z kolei i nie najtańszą) oraz wystąpił do Wykonawcy o wyrażenie zgody. Wykonawca nie wyraża zgody na poprawienie oferty ponieważ uważa iż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym. Co powinien zrobić Zamawiający w tej sytuacji, czy zawrzeć umowę na wynagrodzenie ryczałtowe chociaż w projekcie umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe, czy też unieważnić postępowanie ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o zwrot zadatku pobierz

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

  • Umowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego pobierz

  • Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (art.9¹ k.p.) pobierz

więcej