Pytanie

22.11.2010
Z dostępnej na stronie www Zamawiającego dokumentacji wynika, że zakres pewnych robót jest większy niż wskazują zapisy ogłoszenia umieszczonego w BZP. W związku z tym zostaje złożone zapytanie do Zamawiającego, który zapis jest obowiązujący do wyceny, Zamawiający po konsultacji z projektantem odpowiada, że ten z ogłoszenia. Zostaje podpisana umowa i w trakcie jej realizacji wynika, że jednak należało przyjąć zakres z dokumentacji [ten z ogłoszenia był niepełny]. Umowa jest ryczałtowa, zamówienia uzupełniające dopuszczone, zamówienie współfinansowane z UE, czy istnieje możliwość realizacji pominiętego zakresu prac w ramach tego zamówienia tak by zachować - nie utracić środków UE? PS. Realizacja brakującego zakresu prac nie przekroczy zabezpieczonych środków.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

  • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • ZUS Rp-8 Zeznanie świadka pobierz

  • Świadectwo pracy pobierz

więcej