Pytanie

05.01.2011
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Pod koniec roku 2010 podpisałem umowę długookresową z kontrahentem w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W jaki sposób dokonać zmiany stawki VAT z 22% na 23%?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej pobierz

  • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

  • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

więcej