Pytanie

20.01.2011
Czy umowy na dostawy lub usługi zawarte na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych przez instytucje państwowe (np. Urząd Miasta) o wartości ponad 14.000 euro można negocjować i wprowadzać do nich zmiany korzystne dla Zamawiającego? Interesuje mnie spojrzenie na sytuację z punktu widzenia Zamawiającego: zawarłem umowę na trzy lata rok temu na dostawy za cenę np. 10/szt., obecnie cena rynkowa towaru wynosi 7 zł za szt. Czy jako Zamawiający mam prawo wymusić na dostawcy obniżenie ceny lub wypowiedzieć zawartą umowę (płacąc przewidziane w niej odszkodowanie za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego)? Czy w takich przypadkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, czy tez ustawa o zamówieniach publicznych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Powierzenie innej pracy art42 par4kp. pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pobierz

  • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

  • [AKC–4/J] Podatek akcyzowy od gazu pobierz

więcej