Pytanie

27.01.2011
W trakcie realizacji umowy przetargowej (dostawa sprzętu jednorazowego użytku – przetarg do progu ) Sprzedający ze względu na liczne reklamacje spowodowane wadami, wycofał się z dostawy sprzętu producenta X, którego sprzęt zaoferował w swojej ofercie przetargowej (chodzi konkretnie o strzykawki jednorazowego użytku). W zamian Sprzedający zaproponował nam strzykawki innego producenta ale po wyższej cenie. Na jednym opakowaniu w zależności od wielkości strzykawki jest to różnica 1,28 zł netto; 2,14 zł netto; 0,57 zł netto. Pytania: 1. Czy istnieje możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy (zmienił się producent strzykawek) oraz w zakresie ceny (jej wzrost) skoro w świetle art. 144 pzp „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (…)”. Nadmieniam, że Zamawiający nie przewidział takich zmian ani w ogłoszeniu ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Chcąc rozwiązać zawartą umowę Zamawiający nie może posłużyć się art. 145 pzp, ponieważ umowa zawarta była 09.08.2010r a zmiana producenta nastąpiła w listopadzie br. 3. Rozwiązanie umowy z dotychczasowym Wykonawcą nie będzie zbyt korzystne dla naszej placówki, ponieważ strzykawki były jedynie niewielką częścią dużego pakietu , którego łączna wartość wynosi około 1.500000,00 zł brutto (umowa zawarta jest na 36 miesięcy). Zamawiający zastrzegł sobie w SIWZ możliwość składania ofert częściowych do pakietów a nie do pozycji w nich zawartych, a więc rozwiązanie umowy dotyczyłoby całego pakietu. 4. Ponadto, wszczęcie nowego postępowania jest nie tylko czasochłonne ale również pociąga za sobą pewne koszty. W związku z powyższym czy nie byłoby bardziej ekonomicznym dla naszej placówki pozostanie przy dotychczasowej umowie z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Sprzedającego? Będziemy wdzięczni za wyrażenie Państwa opinii w tym temacie.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • [KRS-W14] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

  • [KRS-WM] Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej