Pytanie

02.02.2011
Zamawiający przeznaczył w roku 2011 na zakup leków 31.000.000,- zł. Na dzień dzisiejszy wdrożył pierwsze postępowanie na leki (o wartości 8.000.000,- zł). W związku z powyższym, jakie kwoty należy uzupełnić w pkt 2 protokołu ZP-PN. Czy prawidłowym będzie następujące określenie: 2. Przedmiot zamówienia Wartość (a) X zamówienia została ustalona na kwotę 31.000.000,- zł (b) X jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została określona na kwotę 8.000.000,- zł, co stanowi równowartość 2.083.876,01 euro.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o urlop bezpłatny pobierz

  • Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę pobierz

  • [IFT-3/IFT-3R] Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu oferty pobierz

więcej