Pytanie

02.02.2011
Zamawiający przeznaczył w roku 2011 na zakup leków 31.000.000,- zł. Na dzień dzisiejszy wdrożył pierwsze postępowanie na leki (o wartości 8.000.000,- zł). W związku z powyższym, jakie kwoty należy uzupełnić w pkt 2 protokołu ZP-PN. Czy prawidłowym będzie następujące określenie: 2. Przedmiot zamówienia Wartość (a) X zamówienia została ustalona na kwotę 31.000.000,- zł (b) X jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została określona na kwotę 8.000.000,- zł, co stanowi równowartość 2.083.876,01 euro.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [AKC-P] Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika pobierz

  • Oświadczenie o uznaniu długu pobierz

  • Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty pobierz

więcej