Pytanie

24.02.2011
W przetargu nieograniczonym, zgodnie z opisem w SIWZ należało w jednej z pozycji formularza cenowego podać cenę za opakowanie zbiorcze. Jeden z wykonawców skalkulował cenę za 1 szt. W efekcie wartość brutto oferty tego wykonawcy była poważnie zaniżona, (różnica między prawidłowym wyliczeniem a z tym z oferty wynosiła kilkadziesiąt tysięcy zł ). Pozostali oferenci skalkulowani cenę zgodnie z czytelną instrukcją z SIWZ. Mimo tego ta oferta nadal była najniższa. Czy zamawiający mógł dokonać poprawy tej omyłki uznając ją za rachunkową i wyliczyć nową wartość brutto? Wartość oferty po otwarciu ofert w tym trybie nie podlega negocjacjom, tym bardziej na niekorzyść zamawiającego. Prosimy o interpretację i podanie podstawy prawnej, na mocy której zamawiający mógł zastosować takie rozwiązanie. Ponadto dysponujemy dwoma rożnymi protokołami z otwarcia ofert podpisanymi przez różne osoby a datowanymi tym samym dniem.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie spadku pobierz

  • Wniosek o umorzenie weksla pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

więcej