Pytanie

16.06.2011
Proszę o poradę z zakresu Zamówień Publicznych. Otóż w skrócie moje pytanie brzmi: Czy Zamawiający może opisywać przedmiot zamówienia według nazwy i znaków towarowych określonego producenta, a potem żądać realizacji dostawy tylko i wyłącznie danych produktów bez możliwości zastosowania produktów równoważnych? Dodam, że postępowanie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o dynamiczny system zakupów, ustanowiony na rok od ogłoszenia. Wartość to ok 330 000,00 zł netto. Zamawiający posiada regulamin udzielania zakupów i stosuje go jako dokument nadrzędny, ponadto przekazuje informację, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy PZP. Czy ma do tego prawo? Zamawiający przekazuje cząstkowe zapytanie ofertowe według własnego wzoru formularza cenowego, gdzie Wykonawca uzupełnia ceny. W momencie wyboru danego Wykonawcy i złożenia zamówienia cząstkowego, Zamawiający wymaga realizacji dokładnie tych produktów, które są wypisane w zapytaniu, twierdząc, że realizacja wyrobów równoważnych powoduje zmianę przedmiotu zamówienia, co jest niedopuszczalne po złożeniu oferty. Dalej, na zarzuty, Zamawiający odpowiada, że gdy wymaga zaoferowania asortymentu konkretnego producenta, wskazuje jego nazwę i nie opisuje jego parametrów gdyż jest to zbędne. Wymagając dostawy towaru określonego producenta, Zamawiający uważa, że nie utrudnia zachowania uczciwej konkurencji, wyjaśniając to "ogólną dostępnością produktu". Następnie Zamawiający uważa, że ustawa PZP dopuszcza zastosowanie równoważnego przedmiotu zamówienia wyłącznie jeśli Zamawiający zapisał to w SIWZ. Jeżeli nie ma takiego zapisu, Zamawiający ma obowiązek egzekwować od Wykonawcy realizację dostawy zgodnie ze złożoną przez niego, w odpowiedzi na zapytania ofertowe, ofertą. A może problem jest w formularzu cenowym? Bo gdyby Wykonawca złożył ofertę na własnym formularzu, używając nazw wyrobów równoważnych to wtedy oferta byłaby wiążąca według takiej postaci. Ale czy wtedy oferta nie byłaby odrzucona ze względu na niezgodność oferowanych produktów z przedmiotem zamówienia? Na koniec dodam, że sprawa dotyczy dostawy z branży elektrotechnicznej, a Zamawiający tłumaczy dodatkowo, że gdy wymaga dostawy produktów konkretnego producenta, jest to podyktowane szczególnymi potrzebami i nie musi przekazywać Wykonawcy uzasadnienia tej potrzeby a jedynie jest ona uzasadniana wewnętrznie. Ale co to są szczególne potrzeby? Przepraszam za rozpiętość zapytania. Chodziło o jak najdokładniejsze naświetlenie problemu. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym jedynym akcjonariuszem jest miasto W.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji II pobierz

  • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu II pobierz

  • [KRS-D2] Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

  • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I pobierz

więcej