Pytanie

15.06.2011
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający, w paragrafie 1 ust. 10) wpisano „ opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia”. Czy stawiając warunek ekonomiczny w postaci posiadania ubezpieczenia OC, Zamawiający może wymagać konkretnej kwoty wysokości ubezpieczenia (np. 100 000,00zł)? Czy raczej Zamawiający musi ograniczyć się tylko do faktu samego posiadania takiego ubezpieczenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

  • Odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym do pracy pobierz

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

  • ZUS Rp-8 Zeznanie świadka pobierz

więcej