Pytanie

04.07.2011
Okres związania ofertą uległ zawieszeniu na czas procedury odwołania czyli np. dalej trwa ale Zamawiający /przez wniesieniem odwołania/ zwrócił wadia Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane zostawił wadium tylko wybranego wykonawcy. PYTANIA 1. Co powinien zrobić Zamawiający po wyroku KIO unieważniającym wybór najkorzystniejszej oferty w kwestii wadium ? 2. Kto powinien i czy w ogóle powinien któryś w Wykonawców ubiegających sie o udzielenie zamówienia wnieść wadium jeżeli w wyniku wniesienie odwołania /po wyborze najkorzystniejszej oferty/ wyrok KIO unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty i nakazał ponowne dokonanie oceny ofert i dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o świadczenie pieniężne pobierz

  • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego pobierz

  • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

więcej