Pytanie

09.01.2012
Jak należy rozumieć art. 26 ust. 2b Ustawy PZP „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów”. Czy wszystkie te warunki może spełnić jeden podmiot czy też muszą być przynajmniej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu pobierz

  • [PIT-14]Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego *) - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej pobierz

  • Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pobierz

  • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

więcej