Pytanie

09.01.2012
Jaka kara może grozić wykonawcy który uchyla się od podpisania umowy w zamówieniach publicznych (zamawiający nie żądał wadium)? Czy zamawiający może podać takiego wykonawcę do sądu w celu orzeczenia, że wykonawca nie wyrządził szkodę zamawiającemu, poprzez nie wykonanie zamówienia (art. 24 ust 1 pkt 1 ustawy)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • Wniosek pracownika o uznanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą za bezskuteczną pobierz

  • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

więcej