Pytanie

21.06.2011
Czy skoro Zamawiający nie żądał dołączenia do oferty jakiegoś dokumentu, a Wykonawca z własnej woli taki dokument dołączy, to czy przy badaniu ofert należy taki dokument analizować, jako część oferty, czy raczej postępować, jakby go nie było, nie zapoznając się nawet z jego treścią?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobierz

  • Protest pobierz

  • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

więcej