Pytanie

21.06.2011
Czy skoro Zamawiający nie żądał dołączenia do oferty jakiegoś dokumentu, a Wykonawca z własnej woli taki dokument dołączy, to czy przy badaniu ofert należy taki dokument analizować, jako część oferty, czy raczej postępować, jakby go nie było, nie zapoznając się nawet z jego treścią?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka komandytowo- akcyjna pobierz

  • [CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy pobierz

  • [POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier pobierz

  • Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej pobierz

więcej