Pytanie

16.08.2011
Czy gmina może zawrzeć umowę na remont drogi z wykonawcą, w której części współwłaścicielem jest gmina a w pozostałych 4 częściach współwłaścicielami są mieszkańcy gminy (osoby fizyczne)? Wartość realizowanej inwestycji ustalona została na kwotę 23.018,45 zł netto (28.312,69 zł brutto). Gmina finansować ma 33,33 % wartości inwestycji tj. kwotę 9.437,57 zł (brutto). Gmina chce zawrzeć porozumienie pomiędzy: gminą i 4 jej mieszkańcami w celu realizacji prac związanych z wykonaniem drogi dojazdowej do 5 stron porozumienia. Całość prac wykona wykonawca wyłoniony przez gminę. każda ze stron rozliczy się indywidualnie z wykonawcą na podstawie jednej, wspólnie zawartej umowy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

  • Ewidencja wysłanych upomnień pobierz

więcej