Pytanie

21.05.2008
Czy wykonawca na podstawie art.8 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych - o jawności postępowania o udzielenie zamówienia, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. z dnia 8 października 2001) ma prawo do umożliwienia mu zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wielkości środków jakie Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz jego szacunkowej wartości przed złożeniem oferty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika pobierz

  • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa pobierz

  • Pozew o alimenty pobierz

  • Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - wzór pobierz

więcej