Pytanie

21.10.2008
Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych na roboty budowlane. Składanie ofert nastąpi w listopadzie br., a już dziś jeden z potencjalnych Oferentów „prosi o niezwłoczne przesłanie” druku ZP-2 powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198). W druku ZP-2, cz.2 – jest wpisana „wartość zamówienia”, którą podamy na otwarciu ofert. Pytanie nr 1 brzmi: Czy mamy obowiązek przesłać wykonawcy wypełniony druk ZP-2 – część ogólna, czy przesłać w sposób uniemożliwiający przeczytanie wartości zamówienia lub nie prowadzić żadnej korespondencji z potencjalnym Oferentem w celu uniknięcia nie równego traktowania wszystkich potencjalnych Oferentów albo przesłać po otwarciu ofert? Pytanie nr 2 brzmi: Czy w przypadku przesłania ZP-2 musimy wniosek i odpowiedź zamieścić na naszej stronie internetowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/J] Podatek akcyzowy od gazu pobierz

  • [VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierz

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

  • Umowa najmu samochodu pobierz

więcej