Porady prawne

 • 2011-06-10

  Tryb: Przetarg Nieograniczony. Okres realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin otwarcia ofert odbył się 23 maja 2011 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Transport sanitarny pacjentów, krwi i materiałów pochodnych oraz transport pacjentów dializowanych na rzecz Zamawiającego - obejmujący: Część Nr 1: Transport ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-06

  Ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy Radca Prawny zamawiającego, którego jedyną czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest sprawdzenie i parafowanie wzoru umowy w trakcie czynności związanych z przygotowaniem postępowania, a po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą, ponowne jej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-02

  Dotyczy przetargu nieograniczonego, powyżej 193.000 euro. Okres realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Transport sanitarny pacjentów, krwi i materiałów pochodnych oraz transport pacjentów dializowanych na rzecz Zamawiającego - obejmujący: Część Nr 1 - Transport sanitarny pacjentów w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-31

  W jednej z ofert, złożonych w przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych, brakuje dokumentu, który podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca po otwarciu ofert dosłał brakujący dokument, nie stało się to jednak na skutek wezwania zamawiającego. Jak w tej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-26

  Zamówienie dotyczy projektu unijnego. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych o wartości zamówienia powyżej progów unijnych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (w 2010 roku) okazało się, że powstały oszczędności o wartości ok. 7 mln. zł. W związku z powyższym podpisano aneks do umowy z PARP, rozszerzający zakres rzeczowy projektu o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-24

  Czy Zamawiający (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) może ogłosić przetarg nieograniczony na transport krwi i materiałów pochodnych na ratunek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-19

  Przetarg nieograniczony, ogłoszony w DUUE, dotyczy dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Jeden Wykonawca złożył w swojej ofercie i zastrzegł następujące dokumenty dotyczące oferowanego asortymentu : - ulotkę informacyjną, - strony katalogu, - opinie kliniczną Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-29

  Zgodnie z umową konsorcjum upoważnionym do wystawiania FV oraz odbioru należnego dla konsorcjum od Zamawiającego wynagrodzenia jest Lider. Wypowiedziane zostało pełnomocnictwo ale nie umowa konsorcjum. Umowa konsorcjum nadal obowiązuje. Czy Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia należnego konsorcjum, za wykonaną usługę, do rąk ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Interwencja uboczna pobierz

 • Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

 • [KRS-WM] Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • [KRS-WD] Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej