Pytanie

20.02.2009
Zamawiający jest podmiotem prawa publicznego ogłasza przetarg nieograniczony. W projekcie umowy w SIWZ zamieszcza zapis: „W okresie obowiązywania umowy maksymalna wartość umowy nie może łącznie przekroczyć kwoty brutto 915.000 zł.”. Czas trwania umowy 24 miesiące. Ogłoszenie ukazuje się 12.02.2009 r. Ile czasu minimalnie musi dać zamawiający oferentom na przygotowanie oferty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-WPIS] Wniosek o wpis w księdze wieczystej pobierz

  • KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze pobierz

  • Wniosek o dział spadku pobierz

  • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

więcej